Sử dụng

Khi quý khách truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website khuyenmai4m.top có nghĩa là quý khách đã xem và đồng ý với những điều kiện đựa ra của chúng tôi. Dưới đây là một số điều kiện về Bản quyền và Sử dụng thông tin trên trang web Khuyenmai4m.top::

Bản quyền bài viết

Tất cả những bài viết được đăng trên trang web http://khuyenmai4m.top đều hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của khuyenmai4m.top.

Những bài viết nếu chúng tôi sưu tầm hoặc của tác giả và bản quyền khác sẽ được ghi rõ ở cuối bên phải bài viết theo quy định như sau:

  • (st) : Là những bài viết đã được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, không hoặc chưa xác được định tác giả, khuyenmai4m.top biên soạn lại và bản quyền tạm thời của bài viết lúc này thuộc về khuyenmai4m.top.
  • (st – “tên tác giả”): Là những bài viết do khuyenmai4m.top sưu tầm của tác giả nào đó, bản quyền thuộc về tác giả (tác giả ở đây bao gồm: Cá nhân, tổ chức, trang web, sách, báo, nguồn phát hành,…)
  • “Tên tác giả” : Là những bài viết do chính tác giả viết và đăng trên khuyenmai4m.top, bản quyền thuộc về tác giả viết ra bài viết đó.

Nếu bạn là tác giả của bài viết do Khuyenmai4m.top sưu tầm được và muốn khẳng định bản quyền bài viết đó thuộc về mình thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được bổ sung thông tin về nội dung bài viết và tên tác giả cũng như điều kiện sử dụng.

Mọi thắc mắc về vấn đề tác giả và bản quyền bài viết, xin vui lòng liên hệ với BQT Khuyenmai4m.top.

Điều kiện sử dụng

  • Bất cứ ai cũng đều được tự do sử dụng những thông tin đăng trên trang web Khuyenmai4m.top cho mục đích cá nhân như: Tham khảo, học tập, sưu tầm,…
  • Nếu cá nhân, tổ chức, báo, tạp chí,…nào phát hành lại bài viết đã đăng trên trang web Khuyenmai4m.top dưới hình thức miễn phí (phổ biến hoặc đăng lại trên trang web khác…thì phải ghi rõ:”Nguồn: Khuyenmai4m.top” hoặc tên của tác giả (nếu có) theo quy định về bản quyền được ghi bên trên.
  • Nếu cá nhân, tổ chức nào phát hành lại các bài viết, thông tin đã đươc đăng trên trang web Khuyenmai4m.top dưới hình thức có thu phí, kinh doanh hoặc xuất bản thành sách, báo, tạp chí… thì phải được sự đồng ý của Khuyenmai4m.top hoặc của tác giả bài viết đó (nếu có).

Lưu ý: Các điều kiện này sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước và có hiệu lực ngay khi được thay đổi.

Tất cả những thông tin được đăng trên trang web Khuyenmai4m.top đều có chọn lọc và biên soạn kỹ,. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan, có thể thông tin chưa được chính xác và hoàn chỉnh. Do đó, bạn phải kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng dưới mọi hình thức. Khuyenmai4m.top sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin được đăng trên trang web Khuyenmai4m.top.

Liên hệ với Khuyenmai4m.top nếu bạn có thắc mắc và muốn được tư vấn thêm:

Email: anhnguyenhoang1104@gmail.com